มาตรการส่งเสริมการบริโภค
ในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
มาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
สำหรับผู้ลงทะเบียนในเฟส 3 จะได้รับเฉพาะสิทธิ เงินคืน 15%-20% เท่านั้น
เริ่มลงทะเบียนเฟส 3 ตั้งแต่วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 750,000 คนต่อวัน (2 รอบ เวลา 6.00 น. และ 18.00 น.)
พิเศษ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 500,000 คน (รอบเดียว เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป)
เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล
ขั้นตอนการเข้าใช้งานผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”
การเติมเงินเข้า “เป๋าตัง” (G-Wallet)
ใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัยผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet)
สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท* (เฉพาะผู้ลงทะเบียนในเฟส 1 และ 2)
สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน 15%-20%
(สูงสุด 8,500 บาท) เมื่อเติมเงินเข้า G-Wallet และใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงจังหวัดตามทะเบียนบ้าน (สำหรับผู้ลงทะเบียนทุกเฟส)
แบ่งเป็น
  1. 15% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 30,000 บาท
  2. 20% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วน 30,000 ถึง 50,000 บาท
ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ชำระค่าสินค้าและบริการ
ชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น
ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. 62 - 31 ม.ค. 63
รับเงินคืน เข้า G-Wallet ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (เริ่มจ่ายเงินคืน ตั้งแต่ เดือน ธ.ค. 62 ถึง ก.พ. 63)