มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในประเทศ "ชิมช้อปใช้”
มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ "ชิมช้อปใช้”
ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน "เป๋าตัง" (G-Wallet) จำนวน 10 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 (รับลงทะเบียน วันละ 1 ล้านคน ต่อเนื่อง ทุกวัน จนกว่าจะครบ 10 ล้านคน)
เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ
 • 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • 2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • 3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล
 • ขั้นตอนการเข้าใช้งานผ่านแอปฯ เป๋าตัง


  ใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัยผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet)
  สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
  สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน 15% (Cash Back)
  ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ชำระค่าสินค้าและบริการ
  ชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น
  ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 30 พ.ย. 62