มาตรการส่งเสริมการบริโภค
ในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
มาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
ผู้สนใจเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการบริโภคในประเทศ “ชิมช้อปใช้” รับเงินผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet) รวมจำนวน 13 ล้านคน ลงทะเบียนรับสิทธิ ได้ทางเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2562 (รับลงทะเบียน เฟส 2 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน 1 ล้านคนต่อวัน จนกว่าจะครบ 3 ล้านคน)
เงื่อนไขการเข้าร่วมมาตรการ
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. มีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตและมีอีเมล
ขั้นตอนการเข้าใช้งานผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”
การเติมเงินเข้า “เป๋าตัง” (G-Wallet)
ใช้จ่าย สะดวก ปลอดภัยผ่าน “เป๋าตัง” (G-Wallet)
สิทธิต่อที่ 1 : รับเงินสนับสนุน 1,000 บาท
สิทธิต่อที่ 2 : รับเงินชดเชยคืน 15%-20% (สูงสุด 8,500 บาท)
แบ่งเป็น
  1. 15% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 30,000 บาท
  2. 20% สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วน 30,000 ถึง 50,000 บาท
ใช้แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ชำระค่าสินค้าและบริการ
ชำระค่าสินค้าและบริการได้เฉพาะกับร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” เท่านั้น
ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 27 ก.ย. - 31 ธ.ค. 62